6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

BİLGİLENDİRME ve AYDINLATMA METNİ

Hicri Ercili olarak şirketlerimizin, faaliyet alanı kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir.

Bu aydınlatma metni, Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz/lerimiz tarafından hazırlanmıştır.

Kanunun 10. maddesi uyarınca; müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanlarını ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

    1.Veri Sorumlusu:

HİCRİ ERCİLİ DENİZ NAKLİYAT KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

BANDIRMA VERGİ DAİRESİ 462 036 0883

TİC. SİC. NO: 10768

MERSIS NO: 0462036088300022

 

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE VE PETROL ÜR. NAK. OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

BANDIRMA VERGİ DAİRESİ 462 030 6081

TİC. SİC. NO: 008655

MERSIS NO: 0462030608100011

 

ERCİLİ GIDA SOĞUK HAVACILIK KİMYEVİ MADDE VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

BANDIRMA VERGİ DAİRESİ 341 007 6669

TİC. SİC. NO: 007966

MERSIS NO: 034107666900013

 

KİMYA MARKET SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

YULAFLI KÖYÜ H. ŞEREMET MEVKİİ ÇORLU / TEKİRDAĞ

ÇORLU VERGİ DAİRESİ 563 062 0021

TİC. SİC. NO: 10871

MERSIS NO: 0563062002100016

 

HİCRİ ERCİLİ TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

BANDIRMA VERGİ DAİRESİ 636 036 6311

TİC. SİC. NO: 11067

MERSIS NO: 0636036631100016

 

HİCRİ ERCİLİ DENİZCİLİK A.Ş.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

BANDIRMA VERGİ DAİRESİ 462 066 2827

TİC. SİC. NO: 11560

MERSIS NO: 0462066282700001

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3.maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2.  Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecektir

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4. 5. ve 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

▪  Müşteriler bakımından, ticari iş süreçlerinin sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikayet süreçlerinin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sürdürülmesi, ürün ve hizmetlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere, iş ortaklarına sunulabilmesi, bu kapsamda ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

▪   Müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları bakımından, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizi önermek, müşteri, portföy yönetimi, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, denetim, kontrol, risk yönetimi, reklam, kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

▪ Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, hakem heyetlerine, arabuluculara, yargı mercilerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

▪ Çalışanlar, çalışan adayları bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adayının işe yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, stajyerlerin stajyer yerleştirme ve staj yapma süreçlerini gerçekleştirmek, şirket ücret politikasının belirlenmesi,

▪ Şirketin müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,

▪ Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

▪   Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibatı, iletişimi sağlamak, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması,

▪  Şirkete ait bina ve eklentilerinin, fiziksel güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

▪  Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimine ilişkin işlemleri yapmak, sunulan ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürmek,

▪  Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ihracat, ithalat işlerinin sağlanması, yurt içi, yurt dışı satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, dış ticaret sürecine ilişkin işlemleri yapmak,

▪   Çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, şirket menfaati kapsamında, personel devam kontrol sistemi kapsamında yüz tanıma sistemleri vasıtasıyla işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin takibi,

3. İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

▪ Kimlik bilgileriniz (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, izin belgesi, ikamet adresi, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsat belgesi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri, paylaşılan diğer kimlik bilgileri)

▪ İletişim bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahibi bakımından; telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz, müşteriler, tedarikçiler bakımından kep adresi bilgisi)

▪ Lokasyon bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri)

▪ Özlük Bilgileri (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, Genel Sağlık Sigorta giriş bilgileri, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, çalışan adayları bakımından iş başvurusu formu üzerinde yazılı kişisel bilgiler)

▪ Hukuki İşlem Bilgileri (Şirket ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri, diğer yargı mercileri ile yapılan yazışmalar, dava ve icra dosya bilgileri, sair hukuki işlem bilgileri)

▪ İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)

▪ Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Adı, Soyadı, TC. No, vergi numarası, vergi dairesi, yabancı kimlik numarası, pasaport bilgisi, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, kredi kartı, ödeme bilgileri, finans, fatura, sevk irsaliyesi, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, pazarlama, işlem güvenliği, risk yönetimi bilgisi)

▪ Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçilerin ve ilgili üçüncü kişilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri),

▪ Finans Bilgileri (Müşteri, tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, kredi kartı bilgisi, banka hesap numarası, ıban numarası, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, poliçe bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, syajyerler, şirket hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),

▪ Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, stajyerler, çalışan adayları bakımından, öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler),

▪ Görsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

▪ Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, sağlık testleri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları, stajyerler bakımından staj dosyasında ve evrakları üzerinde yer alan paylaşılan kan grubu, sağlık bilgileri)

▪ Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için sabıka kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları, stajyerler için hükümlülük, adli durum bilgileri),

▪ İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden yapışan anketler, iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,

▪ Biyometrik bilgiler (Çalışanlar için personel devam kontrolü kapsamında yüz tanıma)

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket faaliyetleri kapsamında, bu aydınlatma metni ile belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, mali ve vergi danışmanları, gümrük idaresi, gümrük müşavirliği, denetçiler gibi hizmet sağlayıcılarımıza, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, bankalar, finans kuruluşları, sigorta şirketlerine, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumu, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve

kuruluşlarına, Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının doldurulması, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, planlama, ihracat, ithalat, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri kapsamında verilerin işlenmesi, şirket bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, yüz tanıma sisteminin kullanılması, kapalı devre görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması, internet sitemiz, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır.   

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı )

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ ilgili kişinin haklarını düzenleyen ” 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi ; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusu olarak

 

HİCRİ ERCİLİ DENİZ NAKLİYAT KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

 

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE VE PETROL ÜR. NAK. OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

 

ERCİLİ GIDA SOĞUK HAVACILIK KİMYEVİ MADDE VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

 

KİMYA MARKET SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

YULAFLI KÖYÜ H. ŞEREMET MEVKİİ ÇORLU / TEKİRDAĞ

 

HİCRİ ERCİLİ TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

 

HİCRİ ERCİLİ DENİZCİLİK A.Ş.

600 EVLER MH BALIKESİR ASFALTI SAĞ TARAF NO:72 BANDIRMA / BALIKESİR

 

adresine bizzat, internet sitemizde bulunan ‘’İletişim Formu’’ doldurarak veya info@hicriercili.com.tr adresine e-posta göndererek, noter vasıtasıyla, aşağıda listelenen ilgili Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine kayıtlı elektronik posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

HİCRİ ERCİLİ DENİZ NAKLİYAT KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: hicriercilideniz@hs01.kep.tr

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE VE PETROL ÜR. NAK. OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: hicriercili@hs01.kep.tr

ERCİLİ GIDA SOĞUK HAVACILIK KİMYEVİ MADDE VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: erciligidasogukhavacilik@hs01.kep.tr

KİMYA MARKET SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ  için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: kimyamarket@hs01.kep.tr

HİCRİ ERCİLİ TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: hicrierci@hs01.kep.tr

HİCRİ ERCİLİ DENİZCİLİK A.Ş.  için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: hedeniz@hs01.kep.tr