KALİTE | Cefic

Cefic Hakkında
Cefic Avrupa'daki kimyasal endüstrisinin forumu ve sesidir.

Avrupa kimyasal endüstrisinin solarak Cefic, endüstriyle diyaloğu kolaylaştırarak geniş-tabanlı uzmanlığını paylaşan AB kural koyucularına bağlı bir ortaktır. Biz, direk olarak 1,2 milyon iş sağlayan ve dünya kimyasal üretiminin %17'sini sağlayan avrupa'daki 29.000 küçük, orta, büyük şirketi temsil ediyoruz.1972'deki kuruluşumuzdan beri  Brükse merkezli olarak, üyelerimiz adına uluslararası enstitüler ve AB, devlet dışı organizasyonlar, uluslararası medya ve diğer hissedarlarla her gün iletişimdeyiz. 650 üyemiz ve bağlı şirketimiz, değer zincirinde çeşitli sektörleri temsil eden endüstri  dernekleriyle  ortaklıkların  tamamladığı iş toplumundaki en aktif ağı oluşturuyor. Kimyasal üretim bütün yelpazesini temsil ederek Cefic, aşağıdakileri kapsayan 6 program etrafında kurulmuştur; HSSE,
Enerji ve İklim Faaliyeti 
Endüstriyel Politika 
Mevzuat & Kurumsal İlişkiler
Üretim Yönetimi
Halkla İlişkiler
Sürdürülebilirlik
ve   ayrıca    bireysel   tehlikeli   maddeler   veya tehlikeli   maddeler grupları ile ilgili edüstri   sektörleri etrafında. Cefic Uluslararası Kimyasallar    İdaresi birimi, Cefic programları ve üyeliği  boyunca   Uluslararası Kimyasallar İdaresi'ne  Avrupa girdisini güçlendirir  ve  koordine  eder,   ve   Cefic'ni   ana   faaliyeti   içerisine   entegre  eder.