ЯКІСТЬ | Про Європейську Раду Хімічної Промисловості (Cefic)

Європейська Рада Хімічної Промисловості - форум, що є речником даної галузі в Європі.

 

Як представник європейської хімічної промисловості, Cefic є надійним партнером для законотворців ЄС, що сприяє їхньому діалогу з промисловістю. Рада ділиться значним практичним досвідом, забезпечуючи зворотній зв’язок. З моменту заснування 1972 року у Брюсселі, Cefic є представником 29 000 малих, середніх та великих підприємств в Європі, що безпосередньо надають 1,2 мільйони робочих місць та забезпечують 17% від світового обсягу хімічного виробництва. Від імені членів Ради, Cefic  постійно взаємодіє з міжнародними організаціями та інститутами ЄС, неурядовими організаціями, міжнародними ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами. Cefic є міжнародною некомерційною асоціацією (AISBL-IVZW) відповідно до Бельгійського законодавства.

 

650 членів та філій Cefic  утворюють одну з найактивніших мереж бізнес-спільноти, що підкріплена партнерськими відносинами з галузевими асоціаціями, які представляють різні сектори у ланцюгу створення вартості.

 

Представляючи увесь спектр виробництва хімічних продуктів, Cefic організувала близько 6 програм, що включають:

  • Охорону праці та навколишнього середовища
  • Енергетику та Зміни клімату
  • Промислову політику
  • Законодавство та інституційні питання
  • Управління виробництвом
  • Дослідження та інновації
  • Зв’язки з громадськістю
  • Сталий розвиток
  •  

Міжнародний Підрозділ Cefic з Управління Хімічними Речовинами посилює й координує європейський вклад в міжнародне управління хімічною промисловістю та інтегрує його в основну діяльність Cefic.